Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2013

bbnbeu
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself viaownstyle ownstyle

February 10 2013

bbnbeu
1726 e71b
Reposted fromoopsiak oopsiak viaSayid Sayid

February 03 2013

bbnbeu
brakuje mi niektórych ludzi. starych miejsc. dobrych imprez. szczerych rozmów. potrzebuję siły, ciepłych słów i bezpiecznych ramion. nienawidzę kłamstw, nieszczerych intencji i nieporozumień. chciałabym prawdziwej przyjaźni, szczęśliwej rodziny i wiecznej miłości.
Reposted fromlabellavita labellavita
bbnbeu
Naprawianie kłamstwa mniejszymi kłamstwami, jest jak gaszenie pożaru benzyną.
Reposted fromlabellavita labellavita
bbnbeu
Świat zapomina, co jest ważne.
Reposted fromlabellavita labellavita
bbnbeu
Jeśli Ty nie wierzysz siebie nikt inny w Ciebie nie uwierzy.
Reposted fromlabellavita labellavita
bbnbeu
Bo dobrze wiesz, jakie to uczucie gdy zawodzi człowiek.
Reposted fromlabellavita labellavita
bbnbeu
Lepiej dłużej nie ufać, niż zaufać i się zawieść.
Reposted fromlabellavita labellavita
bbnbeu
Nie lubię złości, podłości, powodów do zazdrości, fałszywych przyjaźni i ślepej naiwności.
Reposted fromlabellavita labellavita
bbnbeu
Bo najlepiej jest czasami oderwać się od rzeczywistości, pójść i zapomnieć o wszystkim.
Reposted fromlabellavita labellavita
bbnbeu
5891 c74d
Reposted fromlabellavita labellavita
bbnbeu
Wielu ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
Reposted fromlabellavita labellavita
bbnbeu
Nie pozwolę, by zdanie osób postronnych zadecydowało o tym, co zrobię. Nawet jeśli to błąd, to mój błąd.
Reposted fromlabellavita labellavita
bbnbeu
Żaden pociąg nie dogoni straconego czasu.
Reposted fromlabellavita labellavita
bbnbeu
Krąży starożytny chiński mit o Czerwonej Nici Losu. Mówi on o tym, że bogowie przepletli czerwoną nić wokół naszych kostek i połączyli ją z tymi ludźmi, których przeznaczenie każe nam poznać. Nić ta może się zacieśniać i plątać, nigdy jednak nie pęknie. (touch)
Reposted fromposzum poszum viamadinsane madinsane
bbnbeu
Ciężki charakter? wiem, mam z natury, ale chcę wierzyć w słońce, nie chcę już wierzyć w chmury..
— fb
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna
bbnbeu
porywam Cię w świat bez planów i map.
— :)
Reposted fromlabellavita labellavita viasarkastyczna sarkastyczna
bbnbeu
Dwulicowi tak, że nie wiem w którą twarz im się śmiać.
— Eripe
Reposted fromMissMurder MissMurder viasarkastyczna sarkastyczna
bbnbeu
Życie jest dużo prostsze, gdy nie staramy się go zrozumieć.
— Ewa Karwan-Jastrzębska - "Sobowtór"
Reposted fromescapism escapism viasarkastyczna sarkastyczna
bbnbeu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl